Moderní obráběcí stroje našich zákazníků kladou kvůli zvyšujícím se obráběcím rychlostem
a extrémním vyplachovacím tlakům vysoké nároky na chladicí a mazací kapaliny. Proto moderní produkty řady Wedolit odpovídají tomuto vývoji a splňují tyto zvýšené nároky týkající se pěnivosti, dočasné antikorozní ochrany pro stroje a obrobky, ochrany proti opotřebení nástrojů a životnosti emulze. Vedle vhodnosti, co se týče technické stránky, stojí v popředí u všech návrhů receptur ochrana a bezpečnost obsluhy obráběcích strojů, jakož i ochrana životního prostředí.

Podle požadavku zákazníka je schopen zaškolený personál technického prodeje sáhnout do široké palety vodou mísitelných nebo vodou nemísitelných chladicích a mazacích kapalin na olejové nebo na syntetické bázi.
Pro zákazníka a na míru střižená řešení je k dispozici vývojová laboratoř, ve které pracují odborníci s dlouholetými zkušenostmi. Důležitý je při tom přímý kontakt mezi laboratoří, provozní praxí a oddělením prodeje.

Jen díky použití moderních chladicích a mazacích kapalin je možné plnit vysoké požadavky
u mechanických metod obrábění. Na míru střižené chladicí a mazací kapaliny řady Wedolit nabízí pro širokou paletu výrobních postupů hospodárná a k životnímu prostředí šetrná řešení.

 

dietz chladici mazaci kapaliny