Naše moderní paleta výrobků řady Wedolit, která je tvořena od klasických receptur prostředků pro ochranu proti korozi obsahujících rozpouštědla až po vodou mísitelné prostředky pro ochranu proti korozi, zahrnuje celou oblast dočasné ochrany proti korozi pro dopravu a skladování.
Mezinárodním zákazníkům jsou k dispozici rovněž osvědčené produkty antikorozní ochrany odpovídající požadavkům Směrnice o sloučeninách organických těkavých látek (VOC).
Naše laboratoř se specializuje na vývoj, zkoušení a na kontrolu v praxi používaných speciálních receptur produktů vytvořených podle přání zákazníků, jako jsou rychle působící produkty s „Dewatering“ efektem (vytěsňování vody) nebo produkty vytvářejících tenké vrstvy.
Pro průmyslová odvětví orientovaná na export, jako je např. strojírenský průmysl, jsou k dispozici produkty s vyššími hmotnostmi ochranné vrstvy a s delší dočasnou ochranou proti korozi.
Produkty chránící proti korozi řady Wedolit pro obrábění kovů zaručují bezpečný a hospodárný průběh procesů.

 

dietz ochrana proti korozi

dietz ochrana proti korozi1