Jako tradiční partner výrobců automobilů, průmyslu výroby trub a subdodavatelského průmyslu, mají naši specialisté pro tvářecí operace k dispozici širokou paletu produktů řady Wedolit.
K tomu patří vedle klasických receptur na bázi mýdel také moderní receptury vysoce výkonných maziv pro tváření za studena.
Při tom ale především záleží na zlepšení životnosti nástrojů, na cenově výhodném procesu tváření a na ochraně obrobků. Pro tyto moderní multifunkční výrobky jsou vytvářeny receptury při dodržování stále se zpřísňujících právních předpisů, co se týče ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
V popředí stojí specifické požadavky zákazníka na kompatibilitu s procesy.
Produkty řady Wedolit zajišťují hladký průběh výrobních procesů a dlouhou životnost při malých používaných množstvích.
Pro různé postupy tváření platí: hospodárnost, pružnost a vysoká výkonnostní úroveň.

 

dietz tvareni

dietz tvareni1