V nejlepší formě - všude tam, kde procesy tváření za studena nebo za tepla mění tvar kovů, jsou používána média pro tváření od firmy BECHEM. Pomáhají v kapalné nebo pevné, v olejovité, mýdelnaté nebo vodní formě, minimalizovat tření při zčásti značných logaritmických součinitelích přetvoření tak jako za extrémních plošných tlaků mezi nástrojem nebo zápustkou a přetvářeným kovem.

Takto vznikají s naší rozhodující podporou polotovary a hotové součásti s precizní přesností lícování a optimální jakostí povrchu, které jsou připraveny pro předpokládané použití nebo pro zpracovávání / zušlechťování v následujících procesech.